(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

 

Do pobrania

Przycisk

Wniosek o egzekucję świadczeń pieniężnych

Przycisk

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych

Przycisk

Wniosek o umorzenie egzekucji

Przycisk

Wniosek o zaświadczenie do funduszu alimentacyjnego

https://s94ckt.webwavecms.com/lib/s94ckt/osw801-jp8m2gg8.pdfPrzycisk

Oświadczenie majątkowe dłużnika

 

Przycisk

Wniosek o wyegzekwowanie podwyższonych alimentów

Formularze należy wypełniać czytelnie.

Brak wskazania informacji oznaczonej jako obowiązkowa lub pominięcie wyboru sposobu postepowania

(przy pozycjach oznaczonych "*niepotrzebne skreślić")

spowoduje zwrot wniosku w celu jego uzupełnienia.

Przycisk

Oświadczenie nabywcy nieruchomości rolnej

Przycisk

Urzędowy formularz wniosku egzekucyjnego (Dz.U.2018.2307)

Uwaga!

 

Zgodnie z treścią art. 2a ust. 3 pkt 9 Ustawy z 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ograniczenia w prawie do nabycia nieruchomości rolnych przez osoby inne niż rolnik indywidualny nie dotyczą nieruchomosci zbywanych w toku postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że nabywcą nieruchomości rolnej w postępowaniu egzekucyjnym może być każda osoba, nie podlegająca wyłączeniu z mocy art. 976 par. 1 KPC.