(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Strona służy celom informacyjnym. Bliższe informacje dot. licytacji nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "Do pobrania". Obwieszczenia o licytacjach publikowane są na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. oraz Krajowej Rady Komorniczej, i tablicach ogłoszeń w/w Sądu oraz właściwej miejscowo gminy. Obwiszczenie w inny sposób (w prasie) od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpić może wyłącznie na wniosek i koszt strony.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG. Nieruchomości można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach 9-15, zaś operat z oszacowania znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, zaś po przekazaniu akt do Sądu - w siedzibie Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

Licytacjee

Sygn. akt  KM 269/16        

            
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


20 sierpnia 2021 roku o godz. 12:30


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 110 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

działki gruntu nr 458 o powierzchni 210 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, piętrowym podpiwniczonym - środkowym w zabudowie szeregowej. Działka ogrodzona i zagospodarowana, z dojazdem ulica o nawierzchni asfaltowej. Powierzchnia zabudowy budynku 72 m2, powierzchnia użytkowa 108 m2. Nieruchomość położona jest w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jana III Sobieskiego nr 123, w obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 2.61.MN, przeznaczenie terenu: tereny o funkcji mieszkaniowej - zabudowy jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1R/00033354/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 403.000,00 zł.
Rękojmia wynosi 40.300,00 zł.
Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 302.250,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik

Sygn. akt  KM 517/18      

              
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


9 września 2021 roku o godz. 10:45


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


Stanowiącej własność Hanny Bęben nieruchomości gruntowej  połozonej pod adresem:  Rawa Mazowiecka ul.Jana III Sobieskiego nr 19, składającej się z działki gruntu nr 517 o powierzchni 319 m2, zabudowanej piętrowym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym -środkowym w zabudowie szeregowej. Konstrukcja budynku, typowego segmentu mieszkalnego, murowana z pustaków ceramicznych typu Max i cegły kratówki, ściany zewnętrzne nadziemia warstwowe, bez ocieplenia zewnętrznego, ściany piwnic murowane z bloczków betonowych, z izolacją pionową i poziomą, na ławach żelbetowych. Budynek wybudowany został w latach 80-ych ubiegłego wieku. Stropy nad podpiwniczeniem oraz nad parterem gęstożebrowe, ceramiczne typu Teriva. Dach konstrukcji drewnianej, ocieplony, kryty blachą aluminiową. Stolarka okienna drewniana, dwuszybowa. Tynki wewnętrzne wapienno-cementowe III kat., malowane, w części okładziny ścian glazurą w niskim standardzie wykonawstwa oraz użytych materiałów z lat 80-ych. Posadzki pomieszczeń mieszkalnych z mozaiki parkietowej, w łazienkach z płytek ceramicznych. W podpiwniczeniu podłoża i posadzki betonowe, ściany tynkowane. Elewacja wykonana w tynku cementowo-wapiennym, malowanym, podjazd do garażu w podpiwniczeniu, pozostała część terenu przed frontem budynku słabo zagospodarowana krzewami i niską zielenią ozdobną. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazu ziemnego, telekomunikacji. Nieruchomość jest ogrodzona trwałym typowym ogrodzeniem z rur i prętów stalowych z bramą stalową. Powierzchnia zabudowy budynku (według danych ewidencji budynków): 68,0 m2, powierzchnia użytkowa (na podstawie dokumentacji projektowej podobnego, powtarzalnego segmentu) 108 m2, kubatura 614,3 m3. Zagospodarowanie działki zgodnie z funkcją mieszkalną: ogrodzenia, nawierzchnia z kostki betonowej, zieleń ozdobna. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 2.63.MN, przeznaczenie terenu: zabudowa jednorodzinna. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1R/00030327/5. Nieruchomośc obciążona jest nieodpłatną, dozywotnią służebnościa osobistą polegającą na korzystaniu z jednego pokoju na piętrze domu od strony wschodniej, oraz współkorzystaniu z kuchni, łazienki, sanitariatu, pokoju na parterze, piwnicy strychu i ganku.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  387.500,00 zł.
Rękojmia wynosi 38.750,00 zł.
Ceną wywołania w drugiej licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 258.333,33 zł.-
Służebność oszacowana jest na kwotę 69.653,00 zł.- W razie utrzymania służebności w mocy po przysądzeniu własności cena nabycia nieruchomości będzie pomniejszona o wartość służebności.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik

Sygn. akt  KM 967/12  

                  
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


9 września 2021 roku o godz. 11:15


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jelitowie gm. Biała Rawska obręb 20 w obszarze przeznaczonym w cześci na cele zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo usługową (20.05.MRj), na cele rolnictwa z zabudową zagrodową, rolnictwa i leśnictwa (RM, RL) i w niewielkiej części na cele rolnictwa (20.15.R)., stanowiącej działki gruntu 89/2 i 90 o powierzchni łącznej 2,07 ha zabudowane murowanym budynkiem mieszkalnym i murowaną stosołą, położonej  przy drodze o nawierzchni asfaltowej z dostępnością sieci energetycznej i wodociągu. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00032787/1. Nieruchomość obciążona jest dożywotnią służebnościa osobistą o wartości 60.000 zł.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 256.000,00  zł.
Rękojmia wynosi 25.600,00  zł.
Ceną wywołania w drugiej licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 170.666,67 zł.-

W razie utrzymania służebności w mocy po przysądzeniu własności cena nabycia nieruchomości będzie pomniejszona o wartość służebności.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik