(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

 

Obwieszczenia o opisie i oszacowaniu nieruchomości

OBWIESZCZENIE (Kmp 5/20)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:
 gm. Cielądz, Mała Wieś 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00035264/0  

 

p o s t a n a w i a


1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 26 sierpnia 2021 r. od godziny 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.


2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

.

OBWIESZCZENIE (Km 256/13)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:

nieruchomość gruntowa, Żydomice  gm. Rawa Maz, udział 1/16 części 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00016139/6    
 
p o s t a n a w i a

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 21 września 2021 r. od godziny 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.

 

2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE (Km 1047/20)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:
nieruchomość gruntowa, adres: gm. Rawa Maz., Wołucza 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00020508/5  

 

p o s t a n a w i a

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 21 wrzesnia 2021 r. od godziny 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.


2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.