KM 774/23


OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika:
  Rochalski Mariusz  
opisanych jako:

 

nieruchomość gruntowa połozona gm. Głuchów, Michowice 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00012001/2    działki 14, 218, 151/2
przeznaczenie gospodarcze:
Działka numer 14 R- tereny upraw rolnych; 
Działka numer 151/2 1KD- droga klasy Z- zbiorcza, 1.1 ZN- tereny zieleni naturalnej, 2.7 R- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 2.2 RM- tereny zabudowy zagrodowej, 
Działka numer 218 4R- Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym: R1 - wskazane do intensyfikacji zadrzewień, 4R1- Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym: R1 - wskazane do intensyfikacji zadrzewień, 5RZ- Tereny trwałych użytków zielonych tworzących lokalne i regionalne ciągi ekologiczne, 3R1- Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym: R1 - wskazane do intensyfikacji zadrzewień 

 

nieruchomość gruntowa połozona  gm. Głuchów, Michowice 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00048079/0    działki 85/2 i 85/3
przeznaczenie gospodarcze: 
Działka numer 85/2 1.1 MNu- tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej oraz 9 KD(D)- droga klasy D; 
Działka numer 85/3 1.1 MNu- tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej, RM- tereny zabudowy zagrodowej, R1- teren rolny z możliwością zabudowy, 9R- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym: R1 - wskazane do intensyfikacji zadrzewień, 
Działka numer 14 R- tereny upraw rolnych; 
Działka numer 151/2 1KD- droga klasy Z- zbiorcza, 1.1 ZN- tereny zieleni naturalnej, 2.7 R- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 2.2 RM- tereny zabudowy zagrodowej, 
Działka numer 218 4R- Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym: R1 - wskazane do intensyfikacji zadrzewień, 4R1- Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym: R1 - wskazane do intensyfikacji zadrzewień, 5RZ- Tereny trwałych użytków zielonych tworzących lokalne i regionalne ciągi ekologiczne, 3R1- Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym: R1 - wskazane do intensyfikacji zadrzewień 

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 KPC wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości:

 

a) nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1R/00012001/2    
 na dzień  28 czerwca 2024 r. od godziny 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga w Rawie Mazowieckiej przy ul.Armii Krajowej 2/II piętro


b) nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1R/00012001/2    
 na dzień  28 czerwca 2024 r. od godziny 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga w Rawie Mazowieckiej przy ul.Armii Krajowej 2/II piętro.


2. Wzywa uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga
 

GKm 65/23


OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika:
  Duda Kacper  
opisanej jako:

nieruchomość gruntowa, połozona: gm. Sadkowice, Żelazna Nowa 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00045025/6    
przeznaczenie gospodarcze: Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość występuje sytuacja prawna brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Według Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze R – tereny rolne,

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 KPC wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości:


 na dzień    7 czerwca 2024 r.
od godziny  12:00


w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga w Rawie Mazowieckiej przy ul.Armii Krajowej 2/II piętro

 

2. Wzywa uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga
 

KM 101/22


OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika:
  Męcina  Stanisław  
opisanej jako:

 nieruchomość gruntowa niezabudowana, gm. Rawa Maz., Kaleń 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00021713/2    
przeznaczenie gospodarcze: w MPZP oznaczonym symbolem: 14.07.R,RL
- przeznaczenie terenu: rolnictwo i leśnictwo

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 KPC wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości:


 na dzień   5 czerwca 2024 r. 
od godziny  13:00


w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga w Rawie Mazowieckiej przy ul.Armii Krajowej 2/II piętro

 

2. Wzywa uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga
 

GKm 64/21


OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika:
  Bielawska-Szymaniak Justyna  
opisanej jako:

 gm. Cielądz, Grabice 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00043691/1  
  
przeznaczenie gospodarcze: brak planu zagodpodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XXXV/166/2013 z dnia 29 października 2013 r. Rady Gminy Cielądz działka nr 6 objęta jest w całości SUiKZP w którym oznaczona jest symbolem R3. dla którego określa się następujące przeznaczenie: Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów. 

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 KPC wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości:


 na dzień    4 czerwca 2024 r.
od godziny  11:00
w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga w Rawie Mazowieckiej przy ul.Armii Krajowej 2/II piętro

 

2. Wzywa uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy   przy Sądzie  Rejonowym Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga
 

KM 369/17


OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie o egzekucję z nieruchomości dłużnika:
Niewolska Krystyna Niewolska Marta  
opisanej jako: grunty orne, połozone
 gm. Biała Rawska, Chodnów 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00045052/4    
przeznaczenie gospodarcze: 9.20. RM rolnictwo z zabudową zagrodową 

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 KPC wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości:
 na dzień    29 maja 2024 r.
od godziny  12:00
w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga w Rawie Mazowieckiej przy ul.Armii Krajowej 2/II piętro

 

2. Wzywa uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga
 

Km 875/19


OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie o egzekucję z nieruchomości dłużnika:
  Cytera Magdalena  
opisanej jako:

nieruchomość gruntowa zabudowana, położona: , Trębaczew gm. Sadkowice
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00016865/4    
przeznaczenie gospodarcze:  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice (zatw. Uchwałą nr XXXI/190/2013 ) wyceniana nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: 
R3 - obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy 
związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów. 


1. na podstawie  art.945 par. 1 KPC wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości:


 na dzień  5 czerwca 2024 r.  
od godziny  12:00


w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga w Rawie Mazowieckiej przy ul.Armii Krajowej 2/II piętro

 

2. Wzywa uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga

 

Obwieszczenia o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Formularz skargi na czynności komornika

Powrót

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

 

 

(C) Paweł Pazdyga 2018 -