(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

 

Obwieszczenia o opisie i oszacowaniu nieruchomości


OBWIESZCZENIE (GKm 54/21)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika 

 

p o s t a n a w i a

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości w terminach:

 

nieruchomość gruntowa, położona:  Rokitnica Kąty 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00007375/6   
na dzień 13 marca 2023 r. od godziny 11:00

 

nieruchomość gruntowa, położona: Olszowa Wola 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00043644/7   
na dzień 13 marca 2023 r. od godziny 12:00

 

nieruchomość gruntowa, położona:  Olszowa Wola 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00044003/9    
na dzień 13 marca 2023 r. od godziny 13:00

 

nieruchomość gruntowa, położona: Olszowa Wola 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00044821/9    
na dzień 17 marca 2023 r. od godziny 11:00

 

nieruchomość gruntowa, położona: Olszowa Wola 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00044872/1    
na dzień 17 marca 2023 r. od godziny 12:00

 

nieruchomość gruntowa, położona: Bujały 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00019376/0    
na dzień 17 marca 2023 r. od godziny 13:00

 

nieruchomość gruntowa, położona: Bujały 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00045418/8    
na dzień 21 marca 2023 r. od godziny 11:00

 

nieruchomość gruntowa, położona: Bujały 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00045088/5    
na dzień 21 marca 2023 r. od godziny 12:00

 

nieruchomość gruntowa, położona:  Bujały 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00046788/9    
na dzień 21 marca 2023 r. od godziny 13:00

 

nieruchomość gruntowa, położona: Bujały 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00046363/4    
na dzień 28 marca 2023 r. od godziny 11:00

 

nieruchomość gruntowa, położona:  Bujały 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00046812/7    
na dzień 28 marca 2023 r. od godziny 12:00


przy czym sporządzenie protokołów opisu i oszacowania wyżej opisanych nieruchomości odbędzie się we wskazanych terminach w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.


2. . Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.