OBWIESZCZENIE (Kmn 71/21)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:
nieruchomość gruntowa połozona Rawa Maz. obręb 8 - działka 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00005894/6    

 

p o s t a n a w i a

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 30 czerwca 2023 r. od godziny 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.

 

2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE (Km 1074/20)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:
nieruchomośc gruntowa zabudowana, adres: Rawa Maz., Wałowice
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00010155/2  

 

p o s t a n a w i a

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 19 maja 2023 r. od godziny 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.
2. Wezwać uczestników, o któ

rych Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Obwieszczenia o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Formularz skargi na czynności komornika

Powrót

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

 

 

(C) Paweł Pazdyga 2018 -