(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

 

Obwieszczenia o opisie i oszacowaniu nieruchomości

OBWIESZCZENIE (Km 59/20)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana, położona:
 Rawa Maz., ul. Tomaszowska 5
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00016039/5 (udziały po 1/2 części)

 

p o s t a n a w i a

 

1. na podstawie  art.945 par. 1  kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień  15 czerwca 2022 r.  od godziny 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.

 

2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.