GKm 52/22


OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika:
  Maciejewska Elżbieta  
opisanej jako:

 gm. Cielądz, Nowy Komorów 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00023583/5    
przeznaczenie gospodarcze: Według Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cielądz (zatw. Uchwała NR XXXV/166/2013 RG Cielądz z dnia 29 października 2013 r.) - przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze: BPR – obszary fermowych obiektów produkcji zwierzęcej. 


1. na podstawie  art.945 par. 1 KPC wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości:


 na dzień    30 stycznia 2024 r.
od godziny 11:00  
w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga w Rawie Mazowieckiej przy ul.Armii Krajowej 2/II piętro

 

2. Wzywa uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga
 

Sygn. akt GKm 62/23

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika:
  Jagieliński Ziemowit, Jagieliński Roch  
opisanej jako:


 nieruchomość gruntowa zabudowana, połozona: Babsk - udziały każdego z ww dłużników po 1/4 części w prawie własności 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00029203/0    
przeznaczenie gospodarcze:
działka 551/2 symbol: 3.49.ZP przeznaczenie: Teren zieleni - parki. Obszar parku wpisany do rejestru zabytków
działka 553/2 symbol: 3.46.U przeznaczenie:Teren zabudowy usługowej, symbol 3.49.ZP przeznaczenie: Teren zieleni - parki. Obszar parku wpisany do rejestru zabytków
działka 809/3 symbol: 3.49.ZP Teren zieleni - parki. Obszar parku wpisany do rejestru zabytków
symbol: 3.37.KD-L przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga dojazdowa KD-D
działka 886/4 symbol: 3.46.U przeznaczenie: Tereny zabudowy usługowej
działka 886/8 symbol: 3.46.U przeznaczenie: Tereny zabudowy usługowej symbol: 3.49.ZP przeznaczenie: Teren zieleni symbol: 3.37.KD-D przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga dojazdowa KD-D
działka 587: symbol: 3.57.U przeznaczenie: Teren zabudowy usługowej symbol: 3.56.M  przeznaczenie: Teren zabudowy mieszkaniowej
działka 806: Symbol 3.52.MN Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, Symbol 3.36.KD-L Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych - droga lokalna
Działka 886/1 Symbol 3.45.U Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowej
Działka 588/2 Symbol  3.58.ZL  Przeznaczenie terenu: Lasy, Symbol 3.36.KD-L   Przeznaczenie terenu: droga lokalna. 


1. na podstawie  art.945 par. 1 KPC wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości:


 na dzień  24 stycznia 2024 r.  
od godziny  11:00
w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga w Rawie Mazowieckiej przy ul.Armii Krajowej 2/II piętro

 

2. Wzywa uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga

.

Sygn. akt GKm 78/23


OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika:
Kroc Przemysław  
opisanej jako:


nieruchomość gruntowa, połozona: BIAŁA RAWSKA, WÓLKA BABSKA 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00042858/3    
przeznaczenie gospodarcze: działka 108: 51.12 RL, działka 166: 51.12 RL i 31.44 RL(leśnictwo)

1. na podstawie  art.945 par. 1 KPC wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości:


 na dzień 14 grudnia 2023 r.    
od godziny  12:00


w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga w Rawie Mazowieckiej przy ul.Armii Krajowej 2/II piętro

 

2. Wzywa uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga
 

 

Obwieszczenia o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Formularz skargi na czynności komornika

Powrót

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

 

 

(C) Paweł Pazdyga 2018 -