(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

 

Obwieszczenia o opisie i oszacowaniu nieruchomości

OBWIESZCZENIE (Km 654/20)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:

nieruchomość gruntowa zabudowana, gm. Sadkowice, Skarbkowa 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00012383/3  

 

p o s t a n a w i a


1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 18 maja 2021 r. od godziny 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.


2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

 

OBWIESZCZENIE (Km 171/20)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:

 gm. Rawa Maz., Boguszyce 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00036882/5    

 

p o s t a n a w i a


1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 8 czerwca 2021 r. od godziny 12: 00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.

 

2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE (Kmp 34/08)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:

 Rawa Maz., ul. Konopnickiej 15
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00017139/3

   

p o s t a n a w i a


1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 8 czerwca 2021 r. od godziny 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.


2. . Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE (Km 975/16)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako: nieruchomość gruntowa działka nr 6 o pow. 1,6 ha połozona Nowe Sadkowice 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00043205/8    

 

p o s t a n a w i a


1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 22 czerwca 2021 od godziny 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.
2. . Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiad

omości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE (Km 369/17)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:  
nieruchomość gruntowa zabudowana, połozona gm. Biała Rawska, Chodnów 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00029901/3

   

p o s t a n a w i a


1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 18 czerwca 2021 r. od godziny 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.


2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.