(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

 

Obwieszczenia o opisie i oszacowaniu nieruchomości

OBWIESZCZENIE (Km 915/19 i inne)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Babsku gm. Biała Rawska 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00029203/0

   

p o s t a n a w i a

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc

wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 24 listopada 2021 r. od godziny 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.


2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE (Km 462/10)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:

 udział 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, połozonej: Żydomice gm. gm. Rawa Maz.,  
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00016139/6    

 

p o s t a n a w i a


1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień  1 grudnia 2021 r.  od godziny 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.


2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE (Kmn 10/21)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o s spis inwentarza spadku w którego skład wchodzi nieruchomość  opisana jako:
działka gruntu nr 30 w Zagórzu gm. Rawa Maz. dla której prowadzona jest księga wieczysta kw LD1R/00036707/5

 

p o s t a n a w i a

 

1. na podstawie  art.945 par. 1 kpc wyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień  1 grudnia 2021 r.  od godziny 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.

 

2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE (GKm 37/21)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanych jako:

 

 nieruchomość gruntowa, położona: Narty, gm. Biała Rawska 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00009811/9  

 
 nieruchomość gruntowa, położona: Podlesie, gm. Biała Rawska 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00017477/4

   
 nieruchomość gruntowa, położona: Narty, gm. Biała Rawska 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00024412/3

   
 nieruchomość gruntowa, położona: Podlesie, gm. Biała Rawska 
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00007910/9  

 

p o s t a n a w i a

 

1a. na podstawie  art.945 par. 1 kpc  wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania nieruchomości: nieruchomość gruntowa, położona: Narty, gm. Biała Rawska  zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00009811/9 na dzień 21 grudnia 2021 r. od godziny 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.

 

1b. na podstawie  art.945 par. 1 kpc  wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania nieruchomości: nieruchomość gruntowa, położona: Podlesie , gm. Biała Rawska  zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00017477/4   na dzień 21 grudnia 2021 r. od godziny 11:30 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.

 

1c. na podstawie  art.945 par. 1 kpc  wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania nieruchomości: nieruchomość gruntowa, położona:  Narty, gm. Biała Rawska  zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00024412/3 na dzień 21 grudnia 2021 r. od godziny 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.

 

1d. na podstawie  art.945 par. 1 kpc  wyznacza termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania nieruchomości: nieruchomość gruntowa, położona:  Podlesie , gm. Biała Rawska  zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00007910/9  na dzień  21 grudnia 2021 r. od godziny 12:30  w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.

 

2.  Wzywa uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.