(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

 

Obwieszczenia o opisie i oszacowaniu nieruchomości

OBWIESZCZENIE (Km 258/18)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w sprawie
o egzekucję z nieruchomości dłużnika opisanej jako:

nieruchomość gruntowa połozona Głuchów Lasy obręb 18
zapisanej w Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.  w KW nr. LD1R/00016517/0 - działek 2195/1 i 2369


p o s t a n a w i a


1. na podstawie  art.945 par. 1 kpcwyznaczyć termin sporządzenia w trybie art. 947 kpc protokołu opisu i oszacowania wskazanej nieruchomości na dzień 31 marca 2021 r. od godziny 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Pazdyga.


2. Wezwać uczestników, o których Komornik nie ma wiadomości, oraz inne osoby które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.